Záběry z kontrolního dne 13. 1. 2000

 

     

  


Restaurátoři diskutují o technologických problémech a o dalším postupu prací
se zástupci památkové péče  a se zástupci investora

 

Dne 28. 1. 2000 nás na lešení navštívila skupina senátorů
v čele s předsedkyní senátu p. Libuší Benešovou.
 Diskusí pod malbami se zúčastnili také zástupci odborné veřejnosti:

 

 

Návštěva profesora P. Fidlera z Innsbrucku dne 13. 4. 2000