Ovidiova (Mythologická) chodba
detaily z čištění maleb

 

 

během odstraňování starých retuší se objevují ztmavlé staré tmely

 

Stav malby během odstraňování nevhodných retuší a povrchových nečistot

 

Sondážní průzkum:
 Šipky označují hranice sond v povrchových nečistotách.
Dobře patrné jsou ztmavlé retuše z předchozích oprav

 

Na následující šestici snímků je dobře patrný rozdíl vzhledu malby
po odstranění všech nepůvodních zásahů - přemaleb.
Vlevo je zachycen stav po prvním čištění (odstranění povrchových nečistot).
Vpravo je zachycen stav po čištění- malba získává opět charakteristický vzdušný vzhled fresky...