V listopadu 1999 byla zahájena další etapa restaurování, tentokrát v historickém objektu  "Palác C".

 

Audienční sál

 

detaily maleb

Ovidiova chodba

 

 

detaily maleb

 

Oratoř Vévody
Oratoř vévodkyně

 

detaily maleb

 

domů