21.gif (12362 bytes)

V závěru roku 1997 proběhl v sala terreně Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně restaurátorský a technologický průzkum nástěnných maleb. Důvodem bylo zmapování aktuálního stavu barevných vrstev i omítek a určení optimální technologie pro připravované kompletní restaurování.

Průzkum provedli Petr, Šárka, Tomáš a Vlastimil Bergerovi 
akademičtí malíři a restaurátoři.

celek1.jpg (26929 bytes)

pruzkum4.jpg (22896 bytes)

pojízdná plošina pro
první prohlídku a odběr vzorků

počítačová technika
(a strašná zima)
na lešení

prosinec 1997

 ¨

použité metody průzkumu
stratigrafie
dochovaný stav malby
rekonstrukce malířské techniky

 

domů